Szukam 7 Osób, Którym Przekażę Rozwiązanie Jak szkolić z bhp

regulowanymi przez przepisy prawne. Audyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można z

Dodane: 02-04-2020 09:28
Szukam 7 Osób, Którym Przekażę Rozwiązanie Jak szkolić z bhp Pulsar BHP

Czym są audyty z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Mianem audytu określa się niezależną ocenę danej organizacja, projektu, systemu lub procesu, które podlegają wyznaczonym normom, najczęściej regulowanymi przez przepisy prawne. Audyt ochrony przeciwpożarowej jest więc oceną z tego zakresu. Przeprowadzenie takiego audytu można z